Musica Humana
Annette Taranto mezzo soprano
Bjørg Ollén renaissance flute
Sven Åberg renaissance lute

Music from the 15th and 16th century arranged by Sven Åberg

Release date Dec. 2007

Höra hemma

På den här skivan finns musik du kan höra hemma. Alla körer i Svenska kyrkan Hägersten sjunger för dig. Barn, unga och vuxna. Vana körsångare och nybörjare. Alla är välkomna. Alla kan växa och komma vidare, alla får ge genom att sjunga för andra, och glädja dem.

Release date 9 Dec. 2007

Ensemble from Lunds Studentsångare

Gregorian chants have musical qualities which today captivate singers and listeners.
This is "Early music"  selected from songbooks published in our time and can therefore be seen as both early and contemporary music.

Release date 29 Aug. 2007

Anders Paulsson Live!

This is the soprano saxophone phenomenon Anders Paulsson performing Live in Stockholm with chamber orchestra.

Released ONLY on iTunes

Release date May 2007

Stella Kammarkör
"Om sommaren" innehåller stämningsskapande musik av t ex Olle Adolphson, Birger Sjöberg, Stenhammar, Alfvén, Peterson-Berger och Alice Tegnér för att nämna några, helt enkelt sånger och psalmer som vi väldigt starkt förknippar med sommaren. Skivan avslutas i festlig nationaldagsanda med "Du gamla du fria" och "Sverige".
Release date Apr 2007

Lunds Studentsångare
Release date Nov 2006

The light of Christmas

Stockholms Studentsångare
Dirigent: Karin Oldgren
Gunilla Backman, sopran
Johan Lindström, orgel

SACD surround

 Stockholm Brass Band

http://www.stockholmbrass.se/

Såsom på jorden

Karlstad Kammarkör med instrumentalister och solister
Producenter: Leif Nahnfeldt och Kalle Källman
Sångerna från Iona har fäst sig i själen hos många. Men inte bara sångerna. Ett stort intresse är också väckt för hur vi kan ta vara på andra länders erfarenheter av att utveckla sitt gudstjänstliv. Med nyfikenhet öppnas kyrkorum och körsalar för prövandet av nya vägar till ett livskraftigt andaktsliv i Sverige.

 Allan Pettersson
Musica Vitae
Olle Persson


Conductor: Petter SundkvistUr Barfotasånger
Konsert för stråkorkester Nr 1
Konsert för stråkorkester Nr 2

Release date october 2006

 

 Dancing Bach
Stockholm Baroque Orchestra


SACD surround

“He has rythm in every limb” (JOHANN MATTHIAS GESNER, BACH’S FRIEND) Bach could make the most complicated fugue sound like a dance and he also wrote some of the most outstanding dance tunes of the Baroque. Stockholm Baroque Orchestra presents a highly personal interpretation of Bach’s music, evoking the atmosphere of Zimmerman’s coffee house where the composer and his friends would meet for a “jam session”.

Release date 17 may 2006

 

Körmusik av Sven Hagvil
Kammarkören TilliT
Dirigent: Oskar Ganestål


Människan har behov av stillhet och eftertanke, att lyssna inåt och att vårda sin själ.
Det kan dock för många vara svårt att tillgodose dessa behov i en tillvaro som ofta präglas
av stress och krav.


Som ett svar på detta behov tog Oskar Ganestål och jag under våren 2005 initiativ till ett projekt med musik komponerad av mig. Projektet fick namnet TilliT – om vägar och omvägar till tro och tilltro. Under ledning av Oskar och ackompanjerade av mig framträdde Kammarkören TilliT bestående av kyrkomusiker, sångpedagoger och andra sångare från Östergötland, under ett år i olika kyrkor i Linköpings stift. En ledstjärna var att ge åhörarna en stund av stillhet men också att förmedla tankar och ord för reflektion och till tröst.
- Sven Hagvil

Kan beställas här: www.adnotam.just.nu

eller sänd brev till Sven Hagvil, Norra Kanalvägen 17, 591 62 Motala
Release date 27 July 2006

Lunds Studentsångare

Våra mest kända och omtyckta vårsånger för manskör.
...Lundasångarnas ledare Mats Paulson vårdar kompetent den professionella framtoning kören haft sedan 1970-talet, till vilken hör en homogen och lätt klang, dynamisk precision och klar diktion. Körens lyriska profil kompletteras av en spänst och kraft i Vintern rasat och Studentsången, som inte känns forcerad. Förutom klassiska inslag som O hur härligt majsol ler och Blommande sköna dalar i rofyllda tolkningar återfinns bland de nitton numren en raritet som Peterson-Bergers episka sång Finsk idyll, där kören kompletteras vackert av barytonsolisten Olle Persson...
(Svenska Dagbladet)

En av landets äldsta och mest anrika körer har seden att hälsa vårens ankomst med sång på Universitets trappa den 1 maj, då de praktfulla magnoliorna helst skall stå i blom. De romantiska sångerna handlar alltid om våren och naturen. Det är denna traditionsrika repertoar och liknande nationalromantik som bildar stomme på den här inspelningen som innehåller "alla" de kända vårsångerna i klassisk manskörssättning.

A Gold Record is an achievement for any artist. For a Classical artist or recording it’s rare, but for a male choir it’s unique! The Lund University Male Voice Choir from southern Sweden celebrates its 175th anniversary with the release of an album of traditional Spring songs, and the success is instant! When the CD hits the stores this week, it will come in already rated as a Gold Record, with over 12.000 pre-order sales. Founded in 1831, it is one of Sweden’s oldest choirs and already has several successful recordings under its belt, yet this golden achievement is a first. Naxos is pleased to announce that this successful cooperation will continue, with the Choir already contracted for a Christmas recording, slated for release in Fall 2006. Come and hear what everyone’s listening to as one of the finest Scandinavian choirs celebrates Spring!

www.naxosdirect.se

Gävle Symfoniorkester
Dir.: Hans Ek
Arrangemang: Anders Soldh och Hans Ek

Några av de mest kända och älskade svenska visorna i arrangemeng för symfoniorkester utan sång.

(Denna skiva har sålt Guld redan på introduktionsdagen)

Sofiakören, Cantores Sofiae  Sofia Kammarorkester
Åsa Burman Laxvik, dirigent

Under mer än 50 år har Otto Olssons musik varje år ljudit på den högtidliga adventskonserten i Sofia kyrka.
Med denna CD vill vi fästa uppmärksamhet på en av de stora profilerna i 1900-talets svenska musikliv.