Adolf Fredriks Musikklasser & Stockholm Musikgymnasium
Körfestival 100


The music on this CD was recorded during the course of a weekend in the Concert Hall of Stockholm in Oct 1999. A full house heard 1400 students from the Adolf Fredrik Music Classes and the Stockholm Musikgymnasium sing in celebration of the 60 and 40 year anniversaries of their respective schools.

The students sing four concerts, each student is included at some point in the selection on this CD.

Each concert is also available on separate CD:s
Released Dec 10th 1999

Svanholm Singers

The Svanholm Singers, a young male voice choir, has achieved a meteoric career during a very short space of time. The choir itself is not only young, but the members also; around 20 men aged 18-23. They established themselves both nationally and internationally at competitive level right from the start in November 1997 with Grand Prix at Apeldoorn, Holland, followed by the "Toner för Miljoner" prize, Sweden, 1998, and Grand Prix at Takarazuka, Japan, 1999.

This CD, their first,  will be released at the "Toner för miljoner" concert at the Globe arena, Stockholm on November 20

Read further about the choir on their website

Juleglädje

Pontus Lindkvist, one of the leading boy sopranos in Europe is singing the music of his choice accompanied by a jazz combo led by Nils Lindberg including the soprano saxophone genius Anders Paulsson, members of the Swedish Radio orchestra and Chorus. The music includes new arrangements by Nils Lindberg, traditional Christmas songs and classical pieces. Director of music is Margareta Juul Montelius.

Contents:

1. Alice Tegnér arr: Nils Lindberg Juleglädje
2. Alice Tegnér arr: Nils Lindberg Barnet i krubban
3-.Alice Tegner arr: Nils Lindberg Maria i törneskog
4. Alice Tegnér arr: Nils Lindberg Mors visa
5. Ruben Liljefors - Jeanna Otherdahl När det lider mot jul
6. När juldagsmorgon glimmar
7. Emmy Köhler Nu tändas tusen juleljus
8. Franz Gruber Stilla natt
9. Gustaf Nordqvist - Edvard Evers Jul, jul,strålande jul
10. Alice Tegnér - Viktor Rydberg arr: Nils Lindberg Betlehems stjärna
11. Amazing grace
12.Cesar Franck Panis angelicus
13.Max Reger Mariae Wiegenlied
14.Johann Sebastian Bach - Charles Gounod Ave Maria
15.Georg Friedrich Händel Come unto him ur Messias
16.Georg Friedrich Händel Rejoice ur Messias
17.Wolfgang Amadeus Mozart Laudate Dominum ur Vesper
18.Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia ur Exultate jubilate
19.Jonas Love Almqvist Den lyssnande Maria

A Church Blues for Alice

Alice Babs
Nils Lindberg
Anders Paulsson
Jan Adefelt
Uppsala Cathedral Choir, director Milke Falck

CD released by Sony Music Entertainment (Sweden), catalogue number SK 61797  from the three live concerts given in September 1998 in St Clara Church, Stockholm and the Uppsala Cathedral.

Contents:
Come Sunday D. Ellington (EMI Music Publ Scandinavia AB)
Tankar kring en vallåt N. Lindberg (manus)
Kristallen den fina arr. N. Lindberg (Warner Chappell)
Is God a three letter word D. Ellington (EMI Music Publ Scandinavia AB)
Blood count B. Strayhorn (EMI Music Publ Scandinavia AB)
Till minne N. Lindberg (Gehrmans)
BB blues N. Lindberg (manus)
Shall I compare N. Lindberg (Warner Chappell)
A flower is a lovesome thing B. Strayhorn (EMI Music Publ Scandinavia AB)
Faraway star – arr. N. Lindberg (NM) -  Allt under himmelens fäste
A blues for Alice N. Lindberg (manus)
Kulning A Improvisation Alice
Kulning B Improvisation Alice
Listen to the sound sample below. I asked Alice after the concert if she intended to sing this melody. "It just happened" was the answer. RIP, Alice

Händel: Messiah for Young Voices
YouthChoirs from the Oscarskyrkan, Stockholm


The Messiah for Young Voices is an adaptation by Timothy W. Sharp. The Choral parts are abridged and arranged for a two-part youth choir, whereas the solo and orchestral parts are performed in the original.

World Youth Choir winter 98/99
Music from Latin America

Early January 1999 the World Youth Choir with its current musical director Maria Guinand from Foundation Schola Cantorum de Caracas, Venezuela visited Stockholm participating in the Midwinter Music Festival. We recorded the program in a separate recording session in one of the famous concert halls in the Stockholm area. The music repertoire this time includes many pieces originated in South America performed with percussion instruments and guitars. The choir this time were 45 people from 30 countries.
The instrumentalists were from Venezuela. The is now released and is available from the World Youth Choir and its headquarter in Belgium, fax +32-81-73 78 72 or by email from    theInternational Center for Choral Music in Namur in Belgium.

Release on CD of the LP-records "Nu är jul i varje hus" 1973 and "Nu är det dags" 1975.

"Nacka musikskolas luciakonserter i Nacka Aula på 60- och 70-talet glömmer man aldrig!" Men - här kan du möta dem på nytt!

På denna CD finner du 23 sånger ur de populära Diskantenhäftena 1-3, samt lusse- och julsånger ur "Lätt för kör" och "Vi sjunger i kör". Carl-Bertil Agnestigs sånggrupper uppmärksammades tidigt för sin avspända klang och en artikulation och frasering som tydliggör rytm, språk och innehåll. Aksent Best nr 8-9971. Distribution Naxos

I Guds Vind

Kring Tomasmässan i Helsingfors har en ny musikrörelse vuxit fram. Två av dess främsta företrädare, Annna-Mari Kaskinen och Pekka Simojoki, har skrivit orginatexten och musiken till dessa sånger. Per Harling har skrivit svenska texter och Helén Tanzborn har utarbetat gestaltningsdanser till sångerna.

Signatur 8-9980.

Månadens Psalm

Detta är en dubbel CD med musik och CD-ROM och är en del av ett studiematerial för skolan. Skivorna innehåller 53 psalmer sjungna av musikskoleelever i Örnskökdsvik, Lund och Linköping samt av körer från Oscars församling i Stockholm. CD-ROM-delen innehåller utdrag ur psalmboken med ackordanalyser, bilder från inspelningarna och exempel från studiematerialet.

Månadens psalm är avsedd som en hjälp att återuppta den gamla fina traditionen att sjunga psalmer. Materialet bygger på erfarenheter från en mer än tioårig verksamhet i en låg- mellanstadieskola i Örnsköldsvik. Hela skolan samlas en gång i månaden till en hela-skolan-sjunger-samling, där alltid en psalm ingår i programmet.

Boken innehåller ett urval ur Den svenska psalmboken, både klassiska och nya psalmer, fördelade terminsvis över en sexårsperiod. Till varje psalm finns en kommentar som ger bakgrunden till psalmen och förklarar svåra ord och begrepp.

I redaktionen har ingått Gunnel Fagius, musikkonsulent, Per Harling, präst och musiker, Per Olof Nisser, f d domprost i Linköping och tidigare sekreterare i psalmkommittén, Ulrika Sjölander, musiklärare i Örnsköldsvik.

Olaus Petri Vocalis with string ensemble Ladies Only
Christmas music.

Conductor:Ulf Samuelsson, Örebro.

The CD contains a number of Sweden's most beloved Christmas songs in new arrangements. You will also find a new Christmas Cantata, text now translated to Swedish, by the Norwegian composer Arne Dagsvik. The music score is available fromVerbum.

The CD is released on Signatur, distributed by Naxos.

Mats Nilssons Vokalensemble

The internationally renowned and awarded Mats Nilssons Vokalensemble is here, for the first time, on a CD that has long been keenly looked forward to by audiences both in Sweden and abroad. Its repertoire extends from Monteverdi of the 17th century to today's composers, notably of Nordic choral lyrics ­ an enormous span, both musically and tonally, and dynamic to a seldom heard degree.

Proprius PR9172

 

Ringen i klockor
Täby Kyrkas Kammarkör


Täby Church Chamber Choir / Karin Winther. Solists: H and M Algesten, song;
E Wadman, organ
The choir performs Christmas and Lucia songs, covering a period exceeding 500 years, in the 13th cent. church of Täby.

Proprius PRCD9154.

 

"Och sången doftar i natten..."

Stockholms musikgymnasiums first CD with music from the swedish choir repertoire and lucia- and Christmas songs.
This CD is a multisession production with more than 65 min of a capella choir music and a CD-Rom part with sightseeing in the school, general information about the school itself, sound tracks and pictures covering the musical directors, excerpts from the music scores as well as all texts and pictures from the recording sessions.

The CD-Rom track is a CD-XA track after the usual music tracks and in a second CD session, that is not seen by a CD music player The information is stored in HTML-format.

Carols i Jultid
Falu Kammarkör

Conductor: Anders Lindström

Multisession CD with CD-ROM track in addition to the music tracks. The CD-ROM track contains several pictures from the recording session and pictures of the choir, information about the Carol singing tradition as well as texts and pictures abour the conductor and the soloists.

"Musik i Frimurarloge, St Johanneslogen St Erik".

"Orgelmusik i Uppsala Domkyrka"
Lars Angerdal at the main organ of the Uppsala Cathedral. This is the first recording made at this organ, some of the material was recorded by us already in 1978, the rest was recorded during dec 1996.

This record is available in the Cathedral.